.
 

Pembiayaan Ekuiti

Cetak

Pembiayaan ekuiti ialah jenis pinjaman di mana pelabur / pembiaya menjadi pemilik sebahagian perniagaan melalui modal teroka atau pengeluaran saham.

Modal Teroka

Kapitalis teroka tidak mahu kekal dalam perniagaan anda selama-lamanya. Secara umumnya, mereka mahu melihat strategi keluar yang membolehkan mereka keluar dalam kira-kira 5 tahun, dengan mendapat pulangan yang tinggi sebagai ganjaran atas pelaburan mereka.

Bidang kecenderongan kapitalis teroka adalah dalam bidang teknologi tinggi dan pelbagai industri lain. Biasanya mereka melabur dalam perniagaan yang telah dilancarkan dan mungkin telah meraih keuntungan.

Pelabur “angel” pula adalah sejenis kapitalis teroka khas. Biasanya mereka ini adalah individu yang mempunyai dana yang besar, dan 'angel' menyediakan modal permulaan syarikat dan memiliki secara peribadi sebahagian perniagaan. Bergantung kepada individu, permintaan “angel” akan berbeza berdasarkan bentuk kawalan atau pulangan yang cepat atas pelaburan. Walau bagaimanapun, saperti pemodal teroka biasa, “angel” memerlukan pulangan pelaburan yang tinggi untuk risiko yang mereka ambil.

 
Print
Share

Delicious

 
© 2015
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Best Viewed with resolution of 1024 x 768 (higher) and
supports Internet Explorer 7.0+ , Firefox 2.0+ ,Google Chrome, and Safari
© SME Corporation Malaysia, 2011. All Rights Reserved.
You are visitor no: 558101
Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer